OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO NÁVŠTĚVY SANATORIUM TRUTNOV

  • Návštěvy jsou povoleny od 25. 5. 2020 každý den od 13:00 do 17:00, maximálně 2 osoby u klienta
  • Zákaz návštěv dětem do 10 let
  • Pověření zaměstnanci Sanatoria jsou oprávněni v průběhu návštěvních hodin regulovat celkový počet návštěvníků v zařízení, a to zejména v případech, kdy by počet návštěvníků omezoval průběh poskytování zdravotní a sociální péče nebo omezoval klienty v jejich potřebách a právech.
  • Vstup do zařízení je povolen pouze předním vchodem.
  • Po vstupu do zařízení budete personálem vyzváni k:
  • podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění
  • dezinfekci rukou
  • nasazení ochranné roušky a mít zakrytá ústa a dýchací cesty po celou dobu
  • personálem bude změřena teplota

HLEDÁME DODAVETELE OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

 

rouška

 

Aktuálně nám chybí hlavně bezkontaktní teploměry

 


Sanatorium Trutnov

Sanatorium Trutnov jako léčebna pro dlouhodobě nemocné poskytuje lůžkovou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči i sociální lůžka. Léčebna je určena především pacientům přeloženým z akutního nemocničního lůžka, u kterých byla stanovena diagnóza a odezněla akutní fáze onemocnění. Ti potřebují následnou, komplexní ošetřovatelskou, rehabilitační a psychosociální péči. Na základě lékařského doporučení jsou i přímo z domova přijímáni pacienti vyžadující podobný charakter péče, zejména pacienti se současným výskytem několika chorob vylučujících zvládnutí ošetřovatelské péče v domácím prostředí

Sanatorium Trutnov bylo založeno v roce 1999 a naleznete jej v Trutnově vedle zdravotnické školy.  Je provozováno společností AHC, a.s., provozující další zdravotnická zařízení dlouhodobé péče.

Sanatorium Trutnov má kapacitu 35 lůžek a nabízí 2- až 4lůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením. Je zde poskytována celodenní ošetřovatelská péče, včetně rehabilitační.  Pokud je léčba indikována lékařem, pobyt v léčebně hradí zdravotní pojišťovna. Běžná délka léčebného pobytu trvá 3 měsíce. Prodloužení léčby je možné po odůvodnění zdravotního stavu pacienta zdravotní pojišťovně a po schválení další léčby revizním lékařem zdravotní pojišťovny.Reference

Milena Prousová

Děkuji všem sestřičkám a ostatnímu personálu za obětavou a trpělivou práci s jakou jste se starali o našeho tatínka Josefa Gece.

Ivánek

Pod stromečkem na Ježíška hezký dáreček se skrývá pro všechny sestřičky a bratra.
Vám všem velké poděkování za vše jak všichni pečujete, velkou sílu dáváte a s úsměvem pohledem rozdáváte pozitivní energii všem pacientům.
Vám všem přeje hezké vánoce a šťastný Nový rok Váš Ježíšek.

PS: Děkuji moc za všechny a někdy ahoj.

Ivana a Karel Hlaváčkovi

Vážení, chtěla bych ječtě jednou poděkovat za péči, kterou jste mi věnovali po dobu mé hospitalizace ve Vašem zařízení.
Vřelé díky lékařům, panu MUDr. Řehůřkovi, paní MUDr. Jansové, vrchní sestře paní Mgr. Jančovičové a všem pracovnicím a pracovníkovi zdravotního personálu. S některými z Vás jsem se mohla osobně rozloučit s jinými ne, což je mi líto.
Tedy ještě jednou velké díky!