CENÍK

Základní služby

Pokud je léčba indikována lékařem, pobyt v léčebně hradí zdravotní pojišťovna. Podívejte se, s kterými spolupracujeme.

Ceník doplňkových služeb

  • 200 Kč/den (včetně DPH)

Přímo hrazené doplňkové služby nad rámec zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění zahrnují zejména:

  • Hospitalizace na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s nadstandardním vybavením – elektrické polohovací postele, nábytek hotelového typu, TV na pokoji
  • Vlastní sociální zařízení

Ceník sociálních služeb

  • Ubytování – 360 Kč/den

Úhrady služby jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění. Cena za jeden den pobytu na sociálním lůžku je 360 Kč, přičemž podle §73, zákona 108/2006 Sb. musí osobě po úhradě základních pobytových služeb zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku.