Služby

Naším dlouhodobým cílem je vytvořit pro klienty, kteří jsou u nás hospitalizováni, důstojné prostředí a poskytnout jim nad rámec hrazené zdravotní péče další služby, které zajišťují komplexní přístup, další zkvalitnění péče a celkově zpříjemnění pobytu v našem zařízení. Poskytujeme lůžkovou, ošetřovatelskou, rehabilitační péči a sociální lůžka.

Pokud je léčba indikována lékařem, pobyt v léčebně hradí zdravotní pojišťovna.

Podívejte se na další stránky, které vás zajímají: