Sanatorium Trutnov

Sanatorium Trutnov jako léčebna pro dlouhodobě nemocné poskytuje lůžkovou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči i sociální lůžka. Léčebna je určena především pacientům přeloženým z akutního nemocničního lůžka, u kterých byla stanovena diagnóza a odezněla akutní fáze onemocnění. Ti potřebují následnou, komplexní ošetřovatelskou, rehabilitační a psychosociální péči. Na základě lékařského doporučení jsou i přímo z domova přijímáni pacienti vyžadující podobný charakter péče, zejména pacienti se současným výskytem několika chorob vylučujících zvládnutí ošetřovatelské péče v domácím prostředí

Sanatorium Trutnov bylo založeno v roce 1999 a naleznete jej v Trutnově vedle zdravotnické školy.  Je provozováno společností Ambeat Health Care a.s., provozující další zdravotnická zařízení dlouhodobé péče.

Sanatorium Trutnov má kapacitu 40 lůžek a nabízí 2- až 4lůžkové pokoje se samostatným sociálním zařízením. Je zde poskytována celodenní ošetřovatelská péče, včetně rehabilitační.  Pokud je léčba indikována lékařem, pobyt v léčebně hradí zdravotní pojišťovna. Běžná délka léčebného pobytu trvá 3 měsíce. Prodloužení léčby je možné po odůvodnění zdravotního stavu pacienta zdravotní pojišťovně a po schválení další léčby revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

Přijmeme sestru

Aktuálně přijmeme zdravotní sestru na HPP – více informací v Kariéře